ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. St.Wyspiańskiego

GIMNAZJUM przy ZSO w Nidzicy

       

 

Przetarg -  „Remont i przebudowa sali gimnastycznej oraz boisk przy

Zespole Szkół Ogólnokształcących  przy ulicy Jagiełły 2 w Nidzicy – etap II

 

Jesteśmy też dostępni na portalach